Welke problemen kunnen zich voordoen bij een rechtsbijstandverzekering?

Wat zijn zoal de problemen die kunnen ontstaan als u een beroep op uw rechtsbijstandverzekering heeft gedaan?

In chronologische volgorde zijn dit problemen bij de eerste aanmelding van uw zaak bij de verzekeraar, bij de verlening van de rechtsbijstand en tenslotte bij de afsluiting van uw zaak.

1. Op de eerste plaats kan het zijn dat uw aanspraak op rechtsbijstand wordt afgewezen. M.a.w. de rechtsbijstandverzekeraar vindt dat voor uw probleem geen dekking bestaat. Net als bij elke andere verzekering kan het ook bij de rechtsbijstandverzekering zo zijn dat de verzekeraar meent dat u geen recht heeft om gebruik te maken van uw polis. De verzekeraar kan hiervoor meerdere redenen opgeven.
Rechtsbijstand Expert kan in dit geval samen met u aan de hand van uw polisvoorwaarden controleren of de afwijzing wel echt terecht is. In de praktijk slagen wij er regelmatig in om alsnog dekking voor onze cliënten te krijgen.

2. Op de tweede plaats kan het zijn dat u weliswaar dekking heeft gekregen maar uitsluitend “adviesdekking” en geen dekking voor “behandeling” van uw zaak (noch voor kostenvergoedingen uit uw polis).
Ook in dit geval geldt dat Rechtsbijstand Expert u kan helpen om volledige dekking te krijgen in plaats van slechts adviesdekking.

3. Als derde kan het zo zijn dat de rechtsbijstandverzekeraar u wel dekking biedt maar dat u niet tevreden bent over de rechtsbijstandverlening. Dit kan veel oorzaken hebben. Verzekerden vinden vaak dat hun zaak te lang duurt, dat er teveel verschillende juristen mee bezig zijn of dat de verzekeringsjurist zich niet echt sterk maakt voor de zaak. Het komt veel voor dat het vertrouwen in de aanpak of in de deskundigheid ontbreekt.
Wat ook uw probleem is, Rechtsbijstand Expert zorgt ervoor dat de problemen maximaal in uw belang worden opgelost en dat u weer vertrouwen krijgt in een goed verloop van de rechtsbijstand.

4. Tenslotte zijn er veel verzekerden die menen dat zij in het verleden niet afdoende zijn geholpen door de verzekeraar. Hun dossier bij de verzekeraar werd afgesloten zonder resultaat. Dit heeft tot gevolg gehad dat zij hun zaak niet hebben doorgezet en daar schade van hebben ondervonden. De andere mogelijkheid is dat zij de zaak wel hebben voortgezet en zelf een advocaat hebben ingeschakeld en betaald.
In beide gevallen kan Rechtsbijstand Expert uitkomst bieden. Wij bekijken samen met u of het mogelijk is uw schade alsnog te verhalen of uw kosten met terugwerkende kracht vergoed te krijgen. Wij zijn specialisten op dit gebied en wij denken alleen aan uw belang. Wij werken klantvriendelijk en laagdrempelig en bieden voor verzekerden de beste en goedkoopste oplossingen.

contact
rechtsbijstand expert

Omdat wij overdag in bespreking zijn, verzoeken wij u bij voorkeur gebruik te maken van onderstaand contactformulier. Wij bellen u dan zo snel mogelijk op het door u opgegeven telefoonnummer.

Als u liever niet mailt, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0186-690707 op werkdagen van 8.30-21.00 en op zaterdag van 9-17 uur .

Wij werken landelijk en komen desgewenst bij u thuis of op uw kantoor. Ons kantoor bevindt zich aan de Olympiaweg 4 (3077 AL) in Rotterdam.

Ik wil graag:

Mijn vraag gaat over: