Heeft een klacht of een geschil invloed op uw rechten uit uw rechtsbijstandverzekering?

Heeft een klacht of een geschil invloed op uw rechten uit uw  rechtsbijstandverzekering?

In de praktijk vinden veel verzekerden het lastig om kritische vragen aan de rechtsbijstandverzekeraar te stellen, laat staan een klacht te uiten. Men gaat ervan uit dat de jurist het wel zal weten. Omdat de verzekerde zelf niet beschikt over juridische kennis is de verzekerde bang om “domme” vragen te stellen. Men kiest er daarom vaak voor om het advies van de rechtsbijstandverzekeraar maar op te volgen, zelfs als dit betekent dat de rechtsbijstand daarmee stopt.

Ook als men ronduit ontevreden is over de prestaties van de rechtsbijstandverzekeraar, doet menig verzekerde er het zwijgen toe. Men uit een klacht niet omdat men toch geen oplossing verwacht of men geen zin heeft in een nieuwe discussie, bovenop de al bestaande discussie met de wederpartij. Ook denkt men vaak dat een klacht de relatie met de rechtsbijstandverzekeraar geen goed doet en het zelfs zo kan zijn dat de verzekeraar de rechtsbijstand wel eens zou kunnen staken.

Een rechtsbijstandpolis geeft u en de rechtsbijstandverzekeraar rechten en plichten. U bent o.a. verplicht uw premie te betalen. De rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om u bij een gedekte gebeurtenis goede rechtsbijstand te leveren. Deze verplichting van de rechtsbijstandverzekeraar blijft bestaan, ook als u een klacht heeft over de rechtsbijstand. U hoeft er daarom niet bang voor te zijn dat een klacht de tot gevolg heeft dat u geen rechtsbijstand meer krijgt.

Rechtsbijstand Expert raadt verzekerden aan om altijd kritisch te blijven over de rechtsbijstandverlening. Als u denkt dat iets niet goed gaat of als u niet tevreden bent, doet u er verstandig aan meer duidelijkheid te verlangen van de verzekeraar. Wij adviseren u om dit altijd schriftelijk (per e-mail) te doen, zodat uw vraag/klacht komt vast te liggen in het dossier. De verzekeraar kan er daardoor niet om heen om een serieuze reactie te geven. Als het probleem toch blijft bestaan, dan helpt Rechtsbijstand Expert u om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van uw belangen.

contact
rechtsbijstand expert

Omdat wij overdag in bespreking zijn, verzoeken wij u bij voorkeur gebruik te maken van onderstaand contactformulier. Wij bellen u dan zo snel mogelijk op het door u opgegeven telefoonnummer.

Als u liever niet mailt, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0186-690707 op werkdagen van 8.30-21.00 en op zaterdag van 9-17 uur .

Wij werken landelijk en komen desgewenst bij u thuis of op uw kantoor. Ons kantoor bevindt zich aan de Olympiaweg 4 (3077 AL) in Rotterdam.

Ik wil graag:

Mijn vraag gaat over: